ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΜΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016

enfiameivseis

 1. Εφαρμογή αφορολόγητου ορίου για σύνολο ακίνητης περιουσίας η αξία της οποίας δεν ξεπερνάει τα 20.000-30.000 ευρώ. Οπως προαναφέρθηκε το αφορολόγητο όριο θα αφορά ακίνητα – πρώτη κατοικία που δεν ξεπερνούν ένα ύψος αντικειμενικής αξίας για παράδειγμα τα 100.000 – 150.000 ευρώ. Εάν κάποιος έχει μεγαλύτερης αξίας ακίνητα, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, όπως και σήμερα.

 

 1. Ενταξη στα σχέδια πόλεων εκτάσεων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας στις οποίες έχουν εντοπιστεί πολυτελείς κατοικίες και σήμερα φορολογούνται ελάχιστα δηλαδή με ένα ευρώ το στρέμμα. Το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών τον Σεπτέμβριο του 2016.

 

 1. Τροποποίηση των κλιμάκων υπολογισμού του κύριου φόρου με αλλαγές στους συντελεστές και τα κλιμάκια των τιμών ζώνης. Στόχος είναι να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις κυρίως χαμηλές και μεσαίες αξίες όπου η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τα 800-1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

 

 1. Αύξηση των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου. Ο συμπληρωτικός φόρος επιβάλλεται στα ακίνητα η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου κυμαίνονται από 0,1% έως 1%.

 

 1. Καταργήσεις απαλλαγών και εκπτώσεων που ισχύουν σήμερα εφόσον θεσμοθετηθεί το αφορολόγητο όριο.

Το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν αναρτηθεί όλα τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για 6,1 εκατ. φορολογούμενους. Συνολικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καταβάλουν 3,2 δισ. ευρώ (το εισπράξιμο υπολογίζεται σε 2,65 δισ. ευρώ) σε πέντε δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Οσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται απαλλαγή ή έκπτωση, όπως επίσης και όσοι έχουν κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (έκπτωση 20%). Ειδικότερα και σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι δεν μπορούν λόγω οικονομικής αδυναμίας να πληρώσουν τον φόρο δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή υπό προϋποθέσεις:

 • Εκπτωση 50% μπορεί να γίνει αν διαπιστωθεί οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για το συγκεκριμένο έτος. Πρέπει, όμως, να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

 • Εκπτωση 100% μπορεί να γίνει αν υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να είναι από τρία και πάνω ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας να έχει αναπηρία από 80% και πάνω. Σημειώνεται ότι ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα (σπίτια, καταστήματα κ.λπ.) ή για εδαφικές επιφάνειες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή εκτός σχεδίου. Επίσης φορολογούνται κανονικά οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ., ενώ το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες. Είτε αυτές βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι υπάρχει συνιδιοκτησία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο η πληρωμή του φόρου γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας και το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΣ ΑΠΟ 1/11

x

Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν από 1η Νοεμβρίου μισθοί, συντάξεις και επιδόματα με την ενεργοποίηση της εγκυκλίου της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου που προβλέπει τη μείωση του ακατάσχετου ποσού για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Συγκεκριμένα με το νέο μνημόνιο το ακατάσχετο όριο μειώθηκε από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου, οι οποίες εξειδικεύονται με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου μειώθηκε από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ.
• Για ποσά άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 50% αυτών.
• Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
• Μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή πλέον μπορούν να γίνονται κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπα μεγαλύτερα των 1.250 ευρώ.
• Εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις καθώς και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 50% του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού.
Η διάταξη εφαρμόζεται τόσο στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της, ανεξάρτητα από τον χρόνο γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργές κατασχέσεις για τις απαιτήσεις (από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα) του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος της. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών. Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν εφεξής, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια. Υπενθυμίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

9

Πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων ετοιμάζει για ακόμη μία χειμερινή σαιζόν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, πρόκειται για παραστάσεις υψηλής πολιτισμικής ποιότητας η πλειονότητα των οποίων έχουν αποσπάσει θετικές κριτικές σε παλαιότερες εμφανίσεις τους. Το νέο πρόγραμμα με σλόγκαν «Ας συναντηθούμε» παρουσίασαν η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών κ. Σοφία Μπιτζίδου και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μέντης οι οποίοι πυποσχέθηκαν αξέχαστες βραδιές σε όσους προτιμήσουν το κινηματοθέατρο «ΑΣΤΕΡΙΑ» για την ψυχαγωγία τους. Το πρόγραμμα:

 1. «Ο Ληστής» του Δημήτρη Μανιάτη με τον Πασχάλη Τσαρούχα  Παράσταση:  Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015/ ώρα : 21.15΄

Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».

 1. «Βγερού γλυκά φανού» του Γιώργου Χατζόπουλου Θέατρο Θερμαϊκού Παράσταση: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015/ ώρα : 21.15΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»
 2. «DeProfundis » του  Όσκαρ Ουάϊλντ Παράσταση:  Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015/ ώρα : 21.15΄

Μικρή Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»

 1. Παιδική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Σερρών «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού  Πρεμιέρα: Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 /ώρα: 19.00΄ Ακολουθούν καθημερινές πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία. Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»
 2. Ορχήστρα «Brussels Virtuosi»με τον φλαουτίστα Marc Grauwels και τον πιανίστα Αλέξανδρο Σαρακενίδη Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών  Παραγωγή: Έναστρος Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 / ώρα : 21.00΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»
 3. «Η κυρία Μπέμπα» του Ντίνου Σπυρόπουλου Πρεμιέρα: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 / ώρα : 21.15΄ Παραστάσεις:  5,6 και 11,12,13 Δεκεμβρίου 2015 Μικρή Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια» Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών
 4. « Εγώ ο Θουκυδίδης ένας Αθηναίος » Με την Άννα Κοκκίνου Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015/ Παραστάσεις: απογευματινή 18.00΄ – βραδινή 21.15΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»
 5. «Θυμήσου εκείνα τα χρόνια! » Μουσική Παράσταση : Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015/ ώρα : 21.00 ΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».
 6. «Σόδες και ασπιρίνες» του Μιχάλη Κοβανίδη Παραστάσεις: 26, 27,28 Δεκεμβρίου 2015  και 2,3,4 Ιανουαρίου 2016/ ώρα : 21.15΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».
 7. 10. «Εννέα Οδοί» Μουσική Παράσταση: Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 / ώρα :21.00΄ Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».
 8. « Ο έρωτας στ΄ αστέρια » Ντουέτα αγάπης από την όπερα Κόντρα τενόρος: Νίκος Σπανάτης  Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016/ ώρα : 21.00΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».
 9. Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών «Εφτά λογικές απαντήσεις» του Λεωνίδα Προυσαλίδη  Πρεμιέρα: Παρασκευή  4 Μαρτίου 2016 Παραστάσεις:  5,6 – 11,12,13 και 18,19,20 Μαρτίου 2016 / ώρα : 21.15΄ Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».
 10. 13. «Τα παπούτσια του Βαρύτονου» Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016/ ώρα : 21.15΄ Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια» Παραγωγή: catcharol.
 11. Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης Με την Σολίστ Μελίνα Τσινάβου Σάββατο 2 Απριλίου 2016/ ώρα: 21.00΄ Παραγωγή: Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

EN

Κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργήθηκαν, χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, εντοπίστηκαν οι δύο διακινητές ηλικίας 44 και 37 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν:

1 δέμα ηρωίνης βάρους 162 γραμμαρίων,
Χρηματικό ποσό 2.750 ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών,
Χρηματικό ποσό 1.187 λέβα Βουλγαρίας, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών και

5 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους, ενώ στην οικία του 44χρονου στην περιοχή της Περαίας, βρέθηκαν επιπρόσθετα:

1 μικροδέμα κάνναβης (σε φούντα) βάρους 15 γραμμαρίων,
1 μικροδέμα κατεργασμένης κάνναβης (σε πλάκα) βάρους 2,7 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 44χρονος είχε παραλάβει την προαναφερόμενη ποσότητα ηρωίνης, με σκοπό την μετέπειτα διακίνησή της, από σημείο σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, που του υπέδειξε ο 37χρονος, αφού προηγουμένως του κατέβαλε το σχετικό αντίτιμο.

6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜ. ΠΑΠΠΑ

151009

Στην πρόσληψη έξι ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014¬2020. Πρόκειται για δύο θέσεις δασκάλων και δύο νηπιαγωγών και από μία για τις ειδικότητες Π.Ε. Γυμναστών και Τ.Ε. Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας , στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

nd_arxhgoi

Όσον αφορά τις Σέρρες την υποψηφιότητα του κ. Μείμαράκη στηρίζει ο κ. Παύλος Αραμπατζής Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΑΣ Βισαλτίας ο οποίος και υπέγραψε στην λίστα των 50. Υπέρ την υποψηφιότητας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη τάχθηκε ο κ. Καμπούρης. Από την άλλη ο Α. Τζιτζικώστα αν και κρατά ως «επτασφράγιστο μυστικό» την λίστα των 50 υπογραφών που στηρίζουν την υποψηφιότητά του υπέρ του τάσσονται όλα τα μέλη  της περιφερειακής του παράταξης συμπεριλαμβανομένων και των Σερραίων Παναγιώτη Σπυρόπουλου και Αθανασίου Μασλαρινού στο πλευρό του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τάσσεται και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης.Την ίδια ώρα χαμηλό προφίλ τηρεί στην πλειονότητά της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αλλά και οι Ευρωβουλευτές. Εξαίρεση από τον κανόνα δεν αποτελούν και οι Σερραίοι Κ. Καραμανλής και Φ. Αραμπατζή ωστόσο όπως διαρέεται από τα παρασκήνια το «Καραμανλικό μπλοκ» θα στηρίξει την υποψηφιότητα κ. Μεϊμαράκη.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΑΣ_n

Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Σερρών (Σ.Α.Σ.) συμμετείχε με 12 αθλητές στο 3ο Ενωσιακό Πρωτάθλημα Ε3 που διεξήχθη στην Καβάλα και αναδείχθηκε πρωταγωνιστής κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε τρεις από τις έξι κατηγορίες του Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκαν. Αναλυτικότερα οι διακρίσεις ήταν:

 • Αγόρια 16: 1η θέση – Νικολακόπουλος Βασίλης
 • Κορίτσια 16:1η θέση – Χατζηστουγιάννη Σοφία
 • Αγόρια 14: 1η θέση – Παπανίκος Αλκιβιάδης
 • Αγόρια 14: 2η θέση – Κωστίδης Ηλίας
 • Κορίτσια 14: 3η -4η θέση –  Χαλβατζή Κατερίνα
 • Αγόρια 12: 3η -4η θέση – Ζερβίδης Αντώνης
 • Κορίτσια 12: 2η θέση – Κακαρίδη Μαριζάνα (ιδιαίτερα άτυχη καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τελικού ενώ ήταν μπροστά 3ο σετ και εγκατέλειψε την προσπάθεια της)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

60

Μεγάλη διεθνής επιτυχία της αθλήτριάς αντιπτέρισης του ΠΛΑΤΩΝ Σερρών, Γραμματούλας Σωτηρίου, στο διεθνές βαθμολογούμενο τουρνουά της Κροατίας. Κατέκτησε επάξια την 2η Θέση με το ζευγάρι της από την Θεσσαλονίκη την ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΘΟΔΩΡΑ στο διπλό χάνοντας στον τελικό από τα κορίτσια της Κροατίας με 2-0 ( 21-16, 21-15).

ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Ικαροι

Νίκη με  σκορ (77-53) πέτυχαν οι Ίκαροι στην Δράμα κόντρα στους Τιτάνες κλείνοντας έτσι τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών, με επιτυχία και αισιοδοξία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Η Σερραϊκή ομάδα ταξιδέψε στην γειτονική πόλη στο τελευταίο της φιλικό τεστ, με μόλις 8 παίκτες, έχοντας εκτός για διαφορετικούς λόγους τους Γριψιο, Παπαδόπουλο.

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ Ο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

9

Το Συμβούλιο της Επικρατείας  απέρριψε, ένα χρόνο μετά την κατάθεση, από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Στέφανο Φωτιάδη, της ένστασης κατά του αποτελέσματος των Δημοτικών Εκλογών της 25ης Μαϊου του 2014 στο Δήμο Σερρών. Ο κ. Φωτιάδης θεωρούσε εσφαλμένη την απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών, που αφορούσε την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και την εξέταση των ενστάσεων επι της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με την οποία, νικητής των εκλογών ανακηρυσσόταν ο συνδυασμός του κ.Πέτρου Αγγελίδη με διαφορά μόλις πέντε ψηφοδέλτια.Αναμενόμενη χαρακτήρισε την απόφαση ο δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και τόνισε ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει την προσπάθεια της για την παραγωγή μέγιστου κατά το δυνατό έργου. Από την πλευρά του ο κ. Στέφανος Φωτιάδης είπε ότι θα τοποθετηθεί, όταν θα έχει στα χέρια του το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.